• accountancy Suriname Lakhisaran & partners
  Lakhisaran & partners is een naamloze vennootschap. De vennootschap is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op alle opdrachten zijn de voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Griffie der Kantongerechten onder nummer 060325 van toepassing.
 • fiscaal lakhisaran
 • belasting Suriname
 • kantoor lakhisaran Lakhisaran & partners
  Lakhisaran & partners is een naamloze vennootschap. De vennootschap is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op alle opdrachten zijn de voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Griffie der Kantongerechten onder nummer 060325 van toepassing.
 • accountancy lakhisaran
 • Outsourcing_lakhisaran
 • lakhisaran Advanced jQuery
  Lakhisaran & partners is een naamloze vennootschap. De vennootschap is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op alle opdrachten zijn de voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Griffie der Kantongerechten onder nummer 060325 van toepassing.

Profiel

Historie
Op 1 januari 2006 is de heer E.H. Lakhisaran de onderneming Lakhisaran & Partners (L&P) gestart. Het kantoor is actief in het midden-en klein bedrijf (MKB Plus). De heer Lakhisaran is als certificerend Accountant ingeschreven bij het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en is tevens Fiscaal Jurist.

Visie en waarden
Ondernemers en managers streven van nature naar ontwikkeling van hun organisatie.
Soms ligt het accent op omzetgroei, soms op winstmaximalisatie, soms op kwaliteitsverbetering, of een combinatie van alle drie.

Als Lakhisaran & Partners willen we actief bijdragen aan de ontwikkeling van onze clienten, waarbij we samen vooruitkijken.

Daarbij vatten wij onze taak breed op. Primair omvatten onze diensten het verwerken van de financiele administratie van onze clienten tot het eindproduct: de jaarrekening.
Maar Lakhisaran & Partners denkt, indien u als client daar behoefte aan heeft, graag verder.
Waar het gaat om business, people of finance kunnen we meedenken en meewerken om uw onderneming tot grotere bloei te brengen.

Dat is enerzijds een kwestie van de aanwezige kennis, maar ook een kwestie van ‘target-management and mentality’.

Lakhisaran & Partners identificeert zich met de volgende waarden/competenties:

 • Business focus: we kijken naar de kansen (‘opportunities’ ) van de onderneming, niet alleen naar de bedreigingen (‘treaths’).
 • Delivering quality service: kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.
 • We handelen integer.
 • We zijn erop gericht klantvriendelijk te werk te gaan, waarbij een mate van sociale betrokkenheid vereist is.
 • Binnen L&P zijn er open communicatielijnen, hetgeen komt door een platte organisatie structuur, waardoor er vrijheid van denken bestaat en in combinatie met de beschikbare vaktechnische kennis leidt dat tot oplossingen waar u als ondernemer profijt van heeft.

Missie
Lakhisaran & Partners heeft als missie te voorzien in uw behoefte aan een goede en gedegen financiele administratie.
Een zeer belangrijk onderdeel daarvan is het aanbieden van offshore-outsourcing diensten.
Ons doel in deze is om onze clienten ‘overzees’ te assisteren bij het vormen van een getrouw beeld omtrent de cijfers en een duurzame vertrouwensrelatie en mate van klanttevredenheid op te bouwen.
Wij streven ernaar om op dit gebied de ‘leading accountant’ te zijn in Suriname.

Passie voor het vak
Lakhisaran & Partners bestaat uit een jong team, de gemiddelde leeftijd ligt rond de 30 jaar. Alle medewerkers beschikken over de nodige kennis en ervaring.
Tevens streeft Lakhisaran & Partners naar een positieve balans tussen werk en prive, onder het motto van: “Er is een tijd om serieus te zijn en een tijd om van een pleziertje te genieten!
Vandaar dat al de medewerkers van Lakhisaran & Partners een gemeenschappelijk punt delen: Passie voor het vak en de wens om samen te groeien!
Wat ons betreft is dit de sleutel tot succes.

Disclaimer 2010-2017 Copyright. All Rights Reserved. Lakhisaran & Partners