• accountancy Suriname Lakhisaran & partners
  Lakhisaran & partners is een naamloze vennootschap. De vennootschap is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op alle opdrachten zijn de voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Griffie der Kantongerechten onder nummer 060325 van toepassing.
 • fiscaal lakhisaran
 • belasting Suriname
 • kantoor lakhisaran Lakhisaran & partners
  Lakhisaran & partners is een naamloze vennootschap. De vennootschap is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op alle opdrachten zijn de voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Griffie der Kantongerechten onder nummer 060325 van toepassing.
 • accountancy lakhisaran
 • Outsourcing_lakhisaran
 • lakhisaran Advanced jQuery
  Lakhisaran & partners is een naamloze vennootschap. De vennootschap is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op alle opdrachten zijn de voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Griffie der Kantongerechten onder nummer 060325 van toepassing.

Outsourcing

Proud provider of quality outsourcing services”
Aan het einde van de jaren negentig en aan het begin van de 21ste eeuw werd uitbesteding een erg populaire strategie onder bedrijven.
Outsourcing is ontstaan doordat veel bedrijven de strategische keuze maakten om terug te gaan naar activiteiten die zijzelf als kerntaken (zogenaamde “core businesses”) beschouwden, en voor niet-kerntaken gebruik zijn gaan maken van extern aangeboden productiecapaciteit.
Met name de grote multinationals uit Amerika en Europa, kozen ervoor om bepaalde bedrijfs-activiteiten uit te besteden.

Uitbesteden naar het buitenland kan in verschillende vormen : nearshoring (uitbesteding aan landen in de nabijheid) en offshore outsourcing (uitbesteding naar een overzees continent).
Offshoring naar lagelonenlanden is de nieuwste trend in het begin van de 21ste eeuw, met als voornamelijk argument het besparen van kosten.

India is een populair land voor offshore outsourcing. De werknemers hebben een goed opleidingsniveau, zijn de Engelse taal goed machtig, maar werken wel tegen lagere kosten dan in de Westerse landen.

Gedurende zijn loopbaan heeft de heer Lakhisaran zich in Nederland – bij PKF Wallast – gespecialiseerd in het outsourcen van de financiele administratie van ondernemingen in Nederland naar Suriname.
Voor zijn afstudeerscriptie heeft hij een haalbaarheidsstudie gemaakt naar de technische en financiele mogelijkheden van offshore-outsourcing.
Hij kwam tot de conclusie dat de kwaliteit van de boekhoudkundige opleidingen in Suriname goed aansluit op het niveau in Nederland.
Er wordt ook hier gewerkt met de in Nederland bekende boekhoudprogramma’s zoals Exact en Account View en de in Nederland gangbare rekeningschema’s. Er hoeft dus in principe geen vertaalslag gemaakt te worden naar het Nederlandse systeem.

Met deze punten in gedachte heeft hij Lakhisaran & Partners opgericht.
Lakhisaran & Partners fungeert als de externe dienstverlener voor haar clienten in Nederland op het gebied van de financiele administratie.

Enkele voordelen voor de uitbesteding van de financiele administratie vanuit Nederland aan Lakhisaran & Partners in Suriname zijn:

 • We zijn goed opgeleid en zijn bekend met de Nederlandse wet- en regelgeving
 • We zijn de Nederlandse taal machtig, zowel in woord als schrift
 • De kosten aan arbeidskrachten in Suriname zijn lager dan in Nederland

Tevens werken wij met verschillende software pakketten zoals:

 • SnelStart
 • AccountView
 • Caseware
 • Quickbooks